Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

29. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.


2. vers

Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép; mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép.
Péld 11:10


3. vers

A bölcseség-szerető ember megvidámítja az ő atyját; a ki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont.
Péld 10:1 Luk 15:3


4. vers

A király igazsággal erősíti meg az országot; a ki pedig ajándékot vesz, elrontja azt.


5. vers

A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.


6. vers

A gonosz ember vétkében tőr van; az igaz pedig énekel és vígad.


7. vers

Megérti az igaz a szegényeknek ügyét; az istentelen pedig nem tudja megérteni.
Jób 29:16 Jób 29:17 Luk 18:2 Luk 18:4


8. vers

A csúfoló férfiak fellobbantják a várost; de a bölcsek elfordítják a haragot.


9. vers

Az eszes ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet, nincs nyugodalom.


10. vers

A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert; az igazak pedig oltalmazzák annak életét.


11. vers

Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt.
Péld 14:33


12. vers

A mely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok.


13. vers

A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak; mind a kettőnek pedig szemeit az Úr világosítja meg.
Péld 22:2


14. vers

A mely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll.
Péld 20:28


15. vers

A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.
Péld 13:24


16. vers

Mikor nevekednek az istentelenek, nevekedik a vétek; az igazak pedig azoknak esetét megérik.
Zsolt 58:11 Zsolt 91:8


17. vers

Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.
Péld 29:15 Péld 23:13 Péld 23:14


18. vers

Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!
5Móz 28:1 5Móz 28:14


19. vers

Csak beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de még sem felel meg.


20. vers

Láttál-é beszédeiben hirtelenkedő embert? a bolond felől több reménység van, hogynem a felől!
Péld 26:12


21. vers

A ki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú.


22. vers

A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke.
Péld 26:21


23. vers

Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.
Péld 18:12 Mát 23:12 Ésa 66:2


24. vers

A ki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát; hallja az esküt, de nem vall.
3Móz 5:1


25. vers

Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik.


26. vers

Sokan keresik a fejedelemnek orczáját; de az Úrtól van kinek-kinek ítélete.
Péld 19:6


27. vers

Iszonyat az igazaknak a hamis ember; és iszonyat az istentelennek az igaz úton járó.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei