Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

23. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted.


2. vers

És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.


3. vers

Ne kivánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.


4. vers

Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; ez ilyen testi eszességedtől szünjél meg.
1Tim 6:9


5. vers

Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!


6. vers

Ne egyél az irígy szeműnek étkéből, és ne kivánd az ő csemegéit;


7. vers

Mert mint a ki számítgatja a falatot magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.


8. vers

A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.


9. vers

A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.
Péld 14:7 Mát 7:6


10. vers

Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;
5Móz 19:14 Péld 22:28


11. vers

Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyöket ellened!
Péld 22:3


12. vers

Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.


13. vers

Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.
Péld 20:3 Péld 22:15


14. vers

Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.


15. vers

Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.
Péld 23:25 Péld 27:11


16. vers

És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.


17. vers

Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon;
Péld 1:10


18. vers

Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
1Tim 4:8


19. vers

Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.
Péld 15:5


20. vers

Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.
Ésa 7:11 Ésa 7:22 Róm 13:13


21. vers

Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.


22. vers

Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.
Péld 23:24 Péld 1:8


23. vers

Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.
2Móz 20:12


24. vers

Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz.
Péld 23:15 Péld 23:16


25. vers

Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.


26. vers

Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.


27. vers

Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.
Péld 22:14


28. vers

És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.


29. vers

Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?


30. vers

A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.


31. vers

Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,


32. vers

Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.


33. vers

A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.
Hós 4:11 Mát 5:28


34. vers

És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.


35. vers

Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei