Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.
Péld 15:20


2. vers

Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból.
Péld 13:11 Péld 21:6 Péld 10:27


3. vers

Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.
Zsolt 37:25 Zsolt 37:26


4. vers

Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.


5. vers

Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.


6. vers

Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.


7. vers

Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
Zsolt 112:6


8. vers

A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.


9. vers

A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.


10. vers

A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.


11. vers

Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
Péld 13:14


12. vers

A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.
1Pét 4:8 1Kor 13:4 1Kor 13:7


13. vers

Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való.
Péld 26:3


14. vers

A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás.
Péld 10:8 Péld 18:7


15. vers

A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök.
Péld 18:11 Zsolt 49:7


16. vers

Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.


17. vers

A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.


18. vers

A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az.


19. vers

A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Préd 5:3


20. vers

Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonosznak elméje kevés érő.
Zsolt 141:5


21. vers

Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg.
Péld 11:3 Péld 13:6


22. vers

Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.


23. vers

Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni.
Péld 11:23 Zsolt 37:30 Zsolt 37:31


24. vers

A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz.
Zsolt 145:19


25. vers

A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.


26. vers

Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.


27. vers

Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.
Péld 9:11 Jób 15:32 Jób 15:34 Zsolt 55:24


28. vers

Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.
Jób 18:14


29. vers

Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.


30. vers

Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet.
Zsolt 37:22


31. vers

Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.


32. vers

Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.
Róm 2:6 Róm 2:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei