Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.


2. vers

Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.


3. vers

Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
Péld 8:1 Péld 8:2


4. vers

Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:


5. vers

Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.


6. vers

Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.


7. vers

A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
Péld 14:7 Mát 7:6


8. vers

Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
Zsolt 141:5


9. vers

Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.


10. vers

A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
Jób 28:28


11. vers

Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
Péld 3:18 Péld 10:27


12. vers

Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.


13. vers

Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
Péld 7:11 Péld 7:18


14. vers

És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
Péld 7:12


15. vers

Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.


16. vers

Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:


17. vers

A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!


18. vers

És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei