Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.


2. vers

Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.
Jób 18:5 Jób 18:20 Jób 8:16 Jób 8:17


3. vers

A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő.
Péld 31:10 Péld 31:29


4. vers

Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.


5. vers

Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.
Péld 1:11


6. vers

Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.


7. vers

Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.


8. vers

Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.
1Sám 18:23


9. vers

Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
5Móz 25:4


10. vers

A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
Péld 28:19


11. vers

Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.


12. vers

Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
Zsolt 41:7 Zsolt 52:4


13. vers

Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
Péld 13:3 Zsolt 34:13 Zsolt 34:16


14. vers

A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.


15. vers

A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.


16. vers

A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
Péld 14:5


17. vers

Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
Péld 12:12 Zsolt 52:4


18. vers

Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.


19. vers

Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.
Péld 12:5


20. vers

Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.


21. vers

Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.


22. vers

Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kiáltja a bolondságot.
Péld 15:2


23. vers

A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.
Péld 19:15


24. vers

A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.


25. vers

Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.


26. vers

Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.
Péld 19:15


27. vers

Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei