Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

19. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond.
Péld 28:6


2. vers

A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csak a lábával siet, hibázik.


3. vers

Az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve.
Jak 1:13 Jak 1:15


4. vers

A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik.
Péld 14:20


5. vers

A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul.
5Móz 19:16 5Móz 19:19


6. vers

Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé.


7. vers

A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek.
Péld 14:20


8. vers

A ki értelmet szerez, szereti az életét, a ki megőrzi az értelmességet, jót nyer.


9. vers

A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és a ki hazugságokat beszél, elvész.
Péld 19:5


10. vers

Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken.
Péld 30:21 Péld 30:22


11. vers

Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.
Péld 17:9


12. vers

Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakaratja.
Péld 20:2 Péld 16:15


13. vers

Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése.
Péld 19:26 Péld 17:25


14. vers

A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség.
Péld 18:22


15. vers

A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.
Péld 20:13 Péld 12:23 Péld 12:26


16. vers

A ki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; a ki nem vigyáz útaira, meghal.
Péld 3:21 Péld 3:22 Luk 11:28


17. vers

Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.
Mát 25:40


18. vers

Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.
Péld 13:24 Péld 20:30


19. vers

A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját.


20. vers

Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre.
Péld 11:14 Péld 11:15 Péld 11:22


21. vers

Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.
Péld 21:30 Zsolt 33:10 Zsolt 33:11


22. vers

A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál.
Mát 5:7


23. vers

Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik.
Zsolt 34:10


24. vers

Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza.
Péld 26:15 Préd 4:5


25. vers

Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt.
Péld 21:11


26. vers

A ki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az.
Péld 19:13 Péld 28:24


27. vers

Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.


28. vers

A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.


29. vers

A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei