Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

25. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.


2. vers

Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
5Móz 29:29 Róm 11:33


3. vers

Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.


4. vers

Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:


5. vers

Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
Zsolt 101:7 Zsolt 101:8


6. vers

Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;


7. vers

Mert jobb, ha azt mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid.
Luk 14:8 Luk 14:11


8. vers

Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.


9. vers

A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;


10. vers

Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.


11. vers

Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!


12. vers

Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.


13. vers

Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
Péld 13:17


14. vers

Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.


15. vers

Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
Péld 15:1


16. vers

Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
Péld 25:27


17. vers

Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.


18. vers

Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
Péld 12:17 Zsolt 57:5


19. vers

Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.


20. vers

Mint a ki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
Róm 12:15


21. vers

Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
Róm 12:20


22. vers

Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.


23. vers

Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.


24. vers

Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
Péld 21:9 Péld 21:10 Péld 30:23


25. vers

Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás.
Péld 15:30


26. vers

Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik.


27. vers

Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
Péld 25:16


28. vers

Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén!
Péld 16:32


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei