Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

31. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.


2. vers

Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?


3. vers

Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek.
Préd 10:17


4. vers

Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.
Péld 20:1


5. vers

Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.


6. vers

Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
Zsolt 104:15


7. vers

Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.


8. vers

Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.
Jób 29:12 Jób 29:13


9. vers

Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!
3Móz 19:15


10. vers

Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
Péld 12:3


11. vers

Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.


12. vers

Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.


13. vers

Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.


14. vers

Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.


15. vers

Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.


16. vers

Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.


17. vers

Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.


18. vers

Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.


19. vers

Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.


20. vers

Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.


21. vers

Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.


22. vers

Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.


23. vers

Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.


24. vers

Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.


25. vers

Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
Jób 5:22


26. vers

Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.


27. vers

Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
Péld 21:25 Péld 24:14 Péld 24:15


28. vers

Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:


29. vers

Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!


30. vers

Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!


31. vers

Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!
Péld 31:28 Péld 31:29


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei