Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig Jób, és monda:


2. vers

Efféle dolgokat sokat hallottam. Nyomorult vigasztalók vagytok ti mindnyájan!
Jób 13:4


3. vers

Vége lesz-é már a szeles beszédeknek, avagy mi ingerel téged, hogy így felelsz?
Jób 15:4 Jób 5:16


4. vers

Én is szólhatnék úgy mint ti, csak volna a ti lelketek az én lelkem helyén! Szavakat fonhatnék össze ellenetek; csóválhatnám miattatok a fejemet;
Jób 16:20


5. vers

Erősíthetnélek titeket csak a szájammal és ajakim mozgása kevesbítené fájdalmatokat.


6. vers

Ha szólnék is, nem kevesbbednék a keserűségem; ha veszteglek is: micsoda távozik el tőlem?


7. vers

Most pedig már fáraszt engemet. Elpusztítád egész házam népét.
Jób 1:19


8. vers

Hogy összenyomtál engem, ez bizonyság lett; felkelt ellenem az én ösztövérségem is, szemtől-szembe bizonyít ellenem.
Jób 2:7 Jób 2:8 Jób 7:5


9. vers

Haragja széttépett és üldöz engem. Fogait csikorgatta rám, ellenségemként villogtatja felém tekintetét.
Jób 30:21 Siral 2:5


10. vers

Feltátották ellenem szájokat, gyalázatosan arczul csapdostak engem, összecsődültek ellenem.


11. vers

Adott engem az Isten az álnoknak, és a gonoszok kezébe ejte engemet.
Jób 2:6


12. vers

Csendességben valék, de szétszaggata engem; nyakszirten ragadott és szétzúzott engem, czéltáblává tűzött ki magának.


13. vers

Körülvettek az ő íjászai; veséimet meghasítja és nem kimél; epémet a földre kiontja.
Jób 7:5 Jób 14:15


14. vers

Rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős.


15. vers

Zsák-ruhát varrék az én fekélyes bőrömre, és a porba fúrtam be az én szarvamat.
Jób 2:8 Jób 11:13 Jób 7:5


16. vers

Orczám a sírástól kivörösödött, szempilláimra a halál árnyéka szállt;
Jób 17:6


17. vers

Noha erőszakosság nem tapad kezemhez, és az én imádságom tiszta.


18. vers

Oh föld, az én véremet el ne takard, és ne legyen hely az én kiáltásom számára!


19. vers

Még most is ímé az égben van az én bizonyságom, és az én tanuim a magasságban!
Jób 2:3 Jób 10:7


20. vers

Csúfolóim a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem,
Jób 16:4 Jób 6:15 Jób 17:1


21. vers

Hogy ítélje meg az embernek Istennel, és az ember fiának az ő felebarátjával való dolgát.


22. vers

Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek és nem térek vissza.
Jób 9:25


23. vers

Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei