Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

41. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel?


2. vers

Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é?


3. vers

Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel?


4. vers

Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul?


5. vers

Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é?


6. vers

Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt?


7. vers

Tele rakhatod-é nyársakkal a bőrét, avagy szigonynyal a fejét?


8. vers

Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed.


9. vers

Ímé, az ő reménykedése csalárd; puszta látása is halálra ijeszt!


10. vers

Nincs oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe?


11. vers

Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind az enyém!


12. vers

Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mivoltát, alkotásának szépségét.


13. vers

Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két sor foga közé kicsoda hatol be?


14. vers

Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület lakik!


15. vers

Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva mintegy szorító pecséttel.


16. vers

Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő sem megy.


17. vers

Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok.


18. vers

Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái.


19. vers

A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki.


20. vers

Orrlyukaiból gőz lövel elő, mint a forró fazékból és üstből.


21. vers

Lehellete meggyujtja a holt szenet, és szájából láng lövel elő.


22. vers

Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándozik.


23. vers

Testének részei egymáshoz tapadtak; kemény önmagában és nem izeg-mozog.


24. vers

Szíve kemény, mint a kő, oly kemény, mint az alsó malomkő.


25. vers

Hogyha felkél, hősök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak.


26. vers

Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, legyen bár dárda, kopja vagy kelevéz.


27. vers

Annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az aczélt, mint a korhadt fát.


28. vers

A nyíl vesszője el nem űzi őt, a parittyakövek pozdorjává változnak rajta.


29. vers

Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárd suhogását.


30. vers

Alatta éles cserepek vannak; mint szeges borona hentereg az iszap felett.


31. vers

Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény.


32. vers

Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült.


33. vers

Nincs e földön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen.


34. vers

Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei