Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

20. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!
Péld 31:4 Péld 31:5


2. vers

Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen.
Péld 19:12


3. vers

Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől; valaki pedig bolond, patvarkodik.
Péld 14:17 1Kor 6:7


4. vers

A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.


5. vers

Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.
Péld 18:4


6. vers

A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?
Jak 3:2


7. vers

A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!
Zsolt 142:1 Zsolt 142:2


8. vers

A király, ha az ő ítélőszékiben ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.
Péld 20:2 Péld 20:26


9. vers

Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől?
1Kir 8:46


10. vers

A kétféle font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettő.
5Móz 25:13


11. vers

Az ő cselekedetiből ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete.
Jak 2:18


12. vers

A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt.
2Móz 4:11


13. vers

Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel.
Péld 19:15


14. vers

Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.


15. vers

Van arany és drágagyöngyök sokasága; de drága szer a tudománynyal teljes ajak.


16. vers

Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát.
Péld 27:13


17. vers

Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annakutána betelik az ő szája kavicsokkal.
Péld 9:17 Péld 9:18 Siral 3:16


18. vers

A gondolatok tanácskozással erősek; és bölcs vezetéssel folytass hadakozást.
Péld 15:22 Péld 24:6


19. vers

Megjelenti a titkot, a ki rágalmazó; tehát a ki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál.
Péld 11:13


20. vers

A ki az ő atyját vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövétneke a legnagyobb setétségben.
2Móz 21:17


21. vers

A mely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik.
Péld 28:20


22. vers

Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!
Mát 5:39 Róm 12:17 Róm 12:19


23. vers

Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok.
5Móz 25:13


24. vers

Az Úrtól vannak a férfi lépései; az ember pedig mit ért az ő útában?
Péld 16:9 Jer 10:23


25. vers

Tőr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, és a fogadástétel után megfontolni.
Józs 7:20 Józs 7:25


26. vers

Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és fordít reájok kereket.
Péld 20:8 Zsolt 101:5 Zsolt 101:6 Zsolt 101:8


27. vers

Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, a ki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.
Péld 21:2 Zsolt 17:3


28. vers

A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét.
Péld 29:14


29. vers

Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj.
Péld 16:31


30. vers

A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások.
Péld 13:24 Zsolt 119:71


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei