Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

142. zsoltár1. vers

Dávid tanítása; imádság a barlangban létekor.
1Sám 24:4 Zsolt 57:1


2. vers

Fenszóval hívom az Urat, fenszóval könyörgök az Úrhoz.


3. vers

Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat.
Zsolt 2:19


4. vers

Mikor elcsügged bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, a melyen járok, tőrt hánytak elém.
Zsolt 40:13


5. vers

Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, a ki ismerne; nincsen számomra menedék; senki sem tudakozódik felőlem.


6. vers

Hívlak téged, oh Uram; s ezt mondom: Te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén;
Zsolt 16:5


7. vers

Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál!
1Sám 23:26


8. vers

Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet! Az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem.A Szent Biblia könyvei