Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,


2. vers

Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,


3. vers

Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,


4. vers

Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:


5. vers

Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.


6. vers

Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.
Jób 32:8 Jak 1:5 Jak 1:6


7. vers

Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,
Zsolt 3:4


8. vers

Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.


9. vers

Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.


10. vers

Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.


11. vers

Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,


12. vers

Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;


13. vers

A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.


14. vers

A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.


15. vers

A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.


16. vers

Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik,
Péld 7:5 Péld 5:3


17. vers

A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;


18. vers

Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.


19. vers

Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait.
1Kor 6:9 1Kor 6:10


20. vers

Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.


21. vers

Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.
Zsolt 37:22 Zsolt 37:29


22. vers

A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.
Jób 18:17 Jób 18:21


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei