Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.


2. vers

És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
Mát 7:22 Mát 17:20


3. vers

És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
Mát 6:1 Ján 15:13 Róm 12:8 Róm 12:20 1Ján 3:17


4. vers

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.


5. vers

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
Fil 2:4 Fil 2:5 Fil 2:21


6. vers

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;


7. vers

Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
1Kor 9:12


8. vers

A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.


9. vers

Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:


10. vers

De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Eféz 4:13 1Ján 3:2


11. vers

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.


12. vers

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
2Kor 5:7 1Ján 3:2


13. vers

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei