Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

32. fejezet1. vers

Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben;


2. vers

Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.


3. vers

És nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek;


4. vers

A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.


5. vers

Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek.


6. vers

Mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye.
Zsolt 10:4 Zsolt 10:5 Zsolt 10:6 Zsolt 14:1


7. vers

A csalárdnak eszközei csalárdok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is.
Zsolt 11:2 Zsolt 11:3 Zsolt 17:9 Zsolt 17:11 Zsolt 36:2 Zsolt 36:4 Zsolt 37:12 Zsolt 37:14


8. vers

De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad.


9. vers

Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam', és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem'!
Ámós 6:1 Ámós 4:1 Ésa 3:17 Ésa 3:28


10. vers

Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz.


11. vers

Reszkessetek ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával.


12. vers

Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket.


13. vers

Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait;


14. vers

A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek.


15. vers

Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik;
Ésa 29:17 Ésa 41:18 Ésa 43:19 Ésa 44:3 Jóel 2:28 Jóel 2:30 Luk 24:49 Csel 1:8


16. vers

És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön;
Zsolt 85:12


17. vers

És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.


18. vers

Népem békesség hajlékában lakozik biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.
Ésa 33:7 Ésa 52:7 Ésa 54:13


19. vers

De jégeső hull és megdől az erdő, és a város elsülyedve elsülyed!
Ésa 10:18 Ésa 10:19 Ésa 10:33 Ésa 10:34 Ésa 28:2


20. vers

Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!A Szent Biblia könyvei