Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

46. fejezet1. vers

Ledől Bél, elesik Nebó, oktalan barmokra kerülnek szobraik, és miket ti hordoztatok, felrakatnak, terhéül a megfáradott állatnak;
Jer 50:2 Jer 48:1 Jer 51:47 Ésa 45:20


2. vers

Elesnek, összerogynak együtt, nem menthetik meg a terhet; és ők magok fogságba mennek.


3. vers

Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta;
Zsolt 22:10 Zsolt 22:11 Zsolt 71:6 Ésa 63:9 2Móz 19:4 4Móz 11:12 5Móz 1:31


4. vers

Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom.
5Móz 32:10


5. vers

Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk?
Ésa 40:18 Ésa 40:25


6. vers

Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte.


7. vers

Vállukra veszik azt és hordozzák, majd állványára helyezik és veszteg áll, helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg.
Jer 10:5 Ésa 45:20


8. vers

Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők!


9. vers

Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.
5Móz 32:7


10. vers

Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;
Zsolt 33:11 Zsid 6:17


11. vers

Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem!
Ezék 17:2 Ezék 17:3 Ezék 17:12


12. vers

Hallgassatok reám, kemény szívűek, a kik távol vagytok az igazságtól.


13. vers

Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz szabadításom, és Izráelen dicsőségem.
Ésa 52:6 Jer 29:10 Jer 44:28A Szent Biblia könyvei