Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

12. fejezet1. vers

És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!
Ésa 54:7 Ésa 54:8 Ésa 25:1 Ésa 26:1 Ésa 51:22


2. vers

Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!
2Móz 15:2 Zsolt 118:14


3. vers

S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,


4. vers

És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.
Zsolt 66:1 Zsolt 66:5 Zsolt 118:1 Zsolt 106:1 1Krón 16:8 1Krón 16:10


5. vers

Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!


6. vers

Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!A Szent Biblia könyvei