Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

15. fejezet1. vers

Jövendölés Moáb ellen. Igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Ar-Moáb; igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült Kir-Moáb!


2. vers

Felmennek a templomba, és Dibon a magaslatokra megy sírni, Nebón és Médebán jajgat Moáb, minden fejen kopaszság, minden szakál lenyírva!
Jer 48:37 Jer 48:38 Ezék 7:18


3. vers

Utczáin gyászruhába öltöznek, házfedelein és piaczain jajgat minden, és könyekben olvad el!


4. vers

És kiált Hesbon és Eleálé, szavok Jáháczig hallatik; ezért ordítanak Moáb vitézei, és lelke reszket.


5. vers

Szívem kiált Moábért, a melynek végvárai Zoárig, a három éves üszőig nyúltanak; mert Luhith hágóján sírással mennek fel, és mert Horonaim útján romlásuknak kiáltását hallatják.
Jer 48:5 Jer 48:34


6. vers

Mert Nimrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fű, és semmi zöld nem lészen.


7. vers

Ezért a mit megmenthettek és jószágukat a fűzfáknak patakja mellé hordják.


8. vers

Mert kiáltás zengé körül Moáb határát, jajgatása Eglaimig, és Beér-Élimig hallatik jajgatása!


9. vers

Mert Dimon vizei megteltek vérrel, mert új romlást hozok Dimonra: Moáb menekültjeire oroszlánt, és a földnek maradékira.A Szent Biblia könyvei