Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

34. fejezet1. vers

Jőjjetek népek és halljátok, nemzetségek figyeljetek, hallja a föld és teljessége, e föld kereksége és minden szülöttei.


2. vers

Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregökre; megátkozá, halálra adta őket.
5Móz 32:22


3. vers

Megöltjeik temetetlen maradnak, hulláik bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg vérök miatt.
Ésa 14:19


4. vers

Elporhad az ég minden serege, és az ég mint írás egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlő levele és a fügefáról a hervadó lomb.
Ésa 10:22 Zsolt 104:2 Zsolt 102:27 Jóel 2:30 2Pét 3:12 Ésa 13:10 Mát 24:29


5. vers

Mert megrészegült fegyverem az égben, és ímé leszáll Edomra, átkom népére, ítéletre.
Malak 1:2 Malak 1:3 5Móz 32:42


6. vers

Az Úr fegyvere telve vérrel, megrakva kövérrel, bárányoknak és bakoknak vérével, a kosoknak vesekövérével; mert áldozatja lesz az Úrnak Boczrában, és nagy öldöklés Edom földén.
Jer 46:10 Jer 50:27 Jer 51:40 Ezék 39:17 Ezék 39:19 Jel 19:17 Jel 19:18


7. vers

Elhullnak a bivalyok is velök, és a tulkok a bikákkal, és megrészegedik földük vértől, és poruk borítva lesz kövérrel.


8. vers

Mert bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért.
Abd 1:10 Abd 1:14


9. vers

És változnak patakjai szurokká, és pora kénkővé, és lészen földe égő szurokká.
Jer 49:18


10. vers

Éjjel és nappal el nem alszik, örökre fölgomolyog füstje, nemzetségről nemzetségre pusztán marad, soha örökké senki át nem megy rajta;
Sof 2:14


11. vers

És örökségül bírándja azt ökörbika, sündisznó; és gém és holló lakja azt, és fölvonják rá a pusztaság mérőkötelét és a semmiségnek köveit.


12. vers

Nemesei nem választanak többé királyt, és minden fejedelmei semmivé lesznek.


13. vers

És fölveri palotáit tövis, csalán és bogács a bástyáit, és lesz sakálok hajléka és struczok udvara.
Ésa 13:21 Ésa 13:22


14. vers

És találkozik vadmacska a vadebbel, és a kisértet társára talál, csak ott nyugszik meg az éji boszorkány és ott lel nyughelyet magának.


15. vers

Oda rak fészket a bagoly és tojik és ül tojáson és költ árnyékában, csak ott gyűlnek együvé a sasok!


16. vers

Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy hijjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert az Ő szája parancsolta, és az Ő lelke gyűjté össze őket!
Ésa 41:26


17. vers

Ő vetett sorsot köztök, és keze osztá ki azt nékik mérőkötéllel; örökre bírni fogják azt, nemzetségről nemzetségre lakoznak abban.
Malak 1:3 Malak 1:4A Szent Biblia könyvei