Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.
1Kor 3:9 2Kor 5:20


2. vers

Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. +
Ésa 49:8 Luk 4:19 Luk 4:21


3. vers

Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.
Mát 18:6


4. vers

Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban.
2Kor 4:2 1Kor 4:1


5. vers

Vereségben, tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben.
2Kor 11:23 2Kor 11:27


6. vers

Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,
1Tim 4:12


7. vers

Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel;
Eféz 1:13 1Kor 2:4 Eféz 6:11 Eféz 6:18


8. vers

Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak;


9. vers

Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek;
2Kor 4:10 2Kor 4:11 1Kor 15:30 1Kor 15:31 Zsolt 118:18


10. vers

Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.
Mát 5:12 Csel 5:41 2Kor 8:9 Fil 2:17


11. vers

A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult.
2Kor 3:7


12. vers

Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.


13. vers

Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket.
1Kor 4:14


14. vers

Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
5Móz 7:2 1Kor 7:39 Eféz 5:11


15. vers

És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
1Kor 10:21


16. vers

Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, az mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
1Kor 3:16 3Móz 26:12


17. vers

Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
Ésa 48:20 Ésa 52:11 Jel 18:4


18. vers

És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
Jer 31:19 Jer 31:33 Jer 32:38 Jel 21:3 Jel 21:7


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei