Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

26. fejezet1. vers

Ama napon ez éneket énekelik Júda földén: Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt!
Zsolt 46:2 Zsolt 35:22


2. vers

Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője.
Zsolt 118:19 Zsolt 118:20 Jel 22:14


3. vers

Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;
Zsolt 112:7 Zsolt 112:8 Zsolt 111:8


4. vers

Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.
Zsolt 62:9 Zsolt 115:11


5. vers

Mert meghorgasztá a magasban lakozókat: a magas várost, megalázá azt, megalázá azt a földig, és a porba dobta azt;
Ésa 25:2 Ésa 25:12


6. vers

Láb tapodja azt, a szegény lábai, a gyöngék talpai!


7. vers

Az igaznak ösvénye egyenes, egyenesen készíted az igaznak útját.
Péld 3:6 Péld 11:6


8. vers

Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, oh Uram! Te neved és emlékezeted után vágyott a lélek!


9. vers

Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.
Zsolt 63:7 Zsolt 77:3 Zsolt 119:55 Zsolt 119:62 Zsolt 139:18


10. vers

Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.


11. vers

Uram! magas a Te kezed, de nem látják! de látni fogják, és megszégyenülnek, néped iránt való buzgó szerelmedet; és tűz emészti meg ellenségeidet.
5Móz 32:27 Zsolt 69:10 Zsolt 119:139 Ésa 9:18


12. vers

Uram! Te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk.
Zsolt 44:5 Zsolt 44:6


13. vers

Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak nékünk kívüled; de általad dicsőítjük neved!


14. vers

A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl: ezért látogatád meg és vesztéd el őket, és eltörléd emlékezetöket.
Jel 20:5 Jel 20:6


15. vers

Megszaporítád e népet, Uram! megszaporítád e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a földnek minden határait.
Ésa 49:19 Ésa 49:21 Ésa 54:1 Ésa 54:5 Ésa 62:4 Ésa 62:5


16. vers

Oh Uram! a szorongásban kerestek Téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod.


17. vers

Miként a terhes asszony, a ki közel a szűléshez, vajudik, felkiált fájdalmiban, előtted olyanok voltunk, Uram!


18. vers

Mint terhesek vajudtunk, de csak szelet szűltünk: szabadulása nem lőn e földnek, és nem hulltak el a föld kerekségének lakói.
Hós 8:7


19. vers

Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!
Ésa 25:8 1Thess 4:16 Jel 20:4 Jel 20:5 Luk 14:14 Dán 12:2


20. vers

Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!


21. vers

Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!
1Móz 4:10 1Móz 4:11 Jób 16:18 Ezék 24:7 Ezék 24:8A Szent Biblia könyvei