Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jakab apostolnak közönséges levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek?
1Pét 2:11 Róm 7:23


2. vers

Kívántok valamit, én nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.


3. vers

Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.
Jak 1:6 Jak 1:7 Mát 7:7


4. vers

Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.
Luk 6:26 Róm 8:7 1Ján 2:15


5. vers

Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre kívánkozik a lélek, a mely bennünk lakozik?
1Móz 6:5 2Móz 20:5 4Móz 11:29 Mát 6:24


6. vers

De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
Péld 3:34 Jób 22:29 Mát 23:12 1Pét 5:5


7. vers

Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Eféz 6:12 1Pét 5:6 1Pét 8:9


8. vers

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Zak 1:3 Ésa 1:16


9. vers

Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.


10. vers

Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.
1Pét 5:6


11. vers

Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. A ki megszólja atyjafiát, és a ki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.


12. vers

Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?
Mát 7:1 Mát 10:28 Róm 2:1 Róm 14:4


13. vers

Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk;
Péld 27:1


14. vers

A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
Luk 12:20


15. vers

Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.
Csel 18:21


16. vers

Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.


17. vers

A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.
Luk 12:47


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei