Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Ne örvendezz Izráel oly vígan, mint a pogányok; mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől, és szeretted a bűnbért minden búzaszérűn.
Hós 2:4 Hós 2:11


2. vers

Szérű és sajtó nem tartja el őket; hiányozni fog abból a must.
Hós 2:8 Hós 2:11


3. vers

Nem maradnak az Úr földén, hanem Égyiptomba tér vissza Efraim; Assiriában tisztátalant esznek.
Hós 8:13


4. vers

Nem áldoznak az Úrnak borral; és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök csak étvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr házába.


5. vers

Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?


6. vers

Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket. Ezüst kincsöket a csalán örökli; tövis lesz sátoraikban.
Hós 9:3 Hós 8:13 Ámós 3:4 Hós 10:8


7. vers

Elérkeztek a számadásnak napjai; elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja majd Izráel! Bolond a próféta, őrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt és mert akkora a gyűlölség.


8. vers

Efraim szétnéz az én Istenem mellett. A prófétának minden útaira háló vettetett; gyűlölség van Istenének házában.
Hós 4:12


9. vers

Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat.
Hós 10:9 Bir 19:22 Bir 19:25


10. vers

Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat; de bementek Baál-Peorhoz és a gyalázatosnak adták magokat, és útálatossá váltak, mint a mit szerettek.
5Móz 32:10 4Móz 25:3 Zsolt 106:28


11. vers

Efraim! Elszáll dicsőségök, mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás!
Hós 10:3 Hós 10:6 Hós 10:7


12. vers

Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem őket; sőt még nékik is jaj, ha elfordulok tőlök.


13. vers

Efraim, a mint néztem, mint Tírus van plántálva a mezőben; de Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait.
Jer 21:13 Jer 17:3


14. vers

Adj nékik oh Uram! Mit adj? Adj nékik meddő méhet és kiszáradt emlőket.


15. vers

Minden gonoszságuk Gilgálban van, mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból; nem szeretem őket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütők.
Hós 4:15 Hós 12:11 Hós 9:3 Hós 9:6


16. vers

Meg van verve Efraim, gyökerök elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhöknek szerelmes magzatit.
Hós 9:11 Hós 9:12


17. vers

Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok között.
Hós 9:3 Hós 9:6


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei