Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba visznek olajat.
Hós 5:13 Hós 7:11 Hós 8:7 Hós 8:9 Hós 8:10 2Kir 15:19 2Kir 15:20


2. vers

Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki.
Hós 5:10 Hós 5:13 Hós 8:14


3. vers

Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel.
1Móz 25:26 1Móz 32:24 1Móz 32:28


4. vers

Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt velünk.
1Móz 32:24 1Móz 32:28 1Móz 28:11 1Móz 28:15 1Móz 35:7 1Móz 35:15


5. vers

Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.


6. vers

Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.


7. vers

Kanaánita ő! Hamis mértékek vannak kezében; szeret mást megcsalni.
Ámós 8:5 Ámós 8:6


8. vers

És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna!
Ámós 6:13


9. vers

De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged; mint az ünneplés napjain.
Hós 13:4 2Móz 3:13 2Móz 3:14


10. vers

Mert én szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által.


11. vers

Ha Gileád a gonoszság városa, bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak; de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin.
Hós 5:6


12. vers

Jákób Aram földére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izráel, és egy asszonyért pásztorkodott.
1Móz 27:43 1Móz 28:10 1Móz 29:15 1Móz 29:18


13. vers

És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Égyiptomból, és próféta által tartatott meg.
2Móz 3:10 5Móz 29:5


14. vers

Gonoszul ingerelte Efraim az Istent; de rajta szárasztja a sok vért, és gyalázatosságát megfizeti néki az ő Ura.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei