Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, úgy jön az Úr házára! Mert megszegték az én frigyemet, és vétkeztek az én törvényem ellen!
5Móz 28:49 Hós 6:7


2. vers

Kiáltnak hozzám: Én Istenem! mi, az Izráel, ismerünk tégedet!
Hós 5:15 Hós 14:3 Hós 14:4


3. vers

Megvetette Izráel a jót, kergesse hát az ellenség.
Hós 4:1 Hós 4:6


4. vers

Királyt emeltek ők; de nem én általam; fejedelmet választottak, de tudtomon kivül. Ezüstjökből és aranyukból bálványokat formáltak; csak azért, hogy semmivé legyen.
2Kir 15:13 2Kir 17:22


5. vers

Megútálta a te borjúdat, oh Samaria! Haragom felgerjedt ellenök. Meddig nem lehetnek még tiszták?


6. vers

Mert ez is Izráelből való! kézműves csinálta azt, és nem Isten az. Bizony forgácscsá lesz Samaria borjúja!


7. vers

Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba; termése nem ad lisztet, ha adna is, idegenek nyelik be azt.
Hós 10:13


8. vers

Elnyeletett Izráel! Olyan immár a népek közt, mint az edény, a melyen nincs gyönyörűség.
Jer 22:28 Jer 48:38


9. vers

Mert ők Assiriához folyamodnak; Efraim magában bolygó vadszamár; szeretőket bérelnek.
Hós 5:13 Hós 7:11


10. vers

De ha bérelnek is a pogányok közt, most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétől.
2Kir 15:19 2Kir 15:20 2Kir 17:3


11. vers

Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, bűnre vezették őt az oltárok.
Hós 10:1


12. vers

Ha tízezer törvényt írnék is elébe; idegennek tekintenék azokat.


13. vers

Nékem szánt áldozatképen húst vágnak és esznek; az Úr nem tekint azokra kedvesen. Immár megemlékezik az ő álnokságukról, és megbünteti az ő vétkeiket; Égyiptomba fognak ők visszatérni.
Hós 6:6 Ámós 5:21 Ámós 5:22 Hós 9:3 Hós 9:6


14. vers

Most Izráel elfeledkezett az ő alkotójáról és palotákat épített; Júda megerősített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az ő erősségeit.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei