Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgassatok ide, királynak háza; hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tőrré lettetek Miczpának, és kiterített hálóvá a Táboron.


2. vers

Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájok fenyítéke leszek.


3. vers

Jól ismerem én Efraimot, és Izráel nincs elrejtve előlem; hiszen most is paráználkodol Efraim! megfertőztetett az Izráel.
Hós 6:10


4. vers

Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.


5. vers

Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izráel és Efraim bűneik miatt vesznek el; velök együtt Júda is elvész.
Hós 7:10 Ámós 4:2 Ámós 8:7


6. vers

Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják; eltávozott az ő tőlük.
Ésa 1:13 Ésa 1:15


7. vers

Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most azért megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben.
2Kir 15:29 2Kir 17:6


8. vers

Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth-Avenben: Utánad Benjámin.
Bir 5:14


9. vers

Efraim pusztává lesz a büntetés napján; Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet.
2Kir 15:29 2Kir 17:6 Ámós 2:6 Ámós 3:11 Ámós 4:1 Ámós 4:3 Ámós 5:1 Ámós 5:3


10. vers

Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; kiontom rájok az én haragomat, mint a vizet.
2Kir 17:19


11. vers

Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett néki követni az emberi rendelést!
1Kir 12:26 1Kir 12:33


12. vers

Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.


13. vers

Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Assiriához folyamodott és küldött Járéb királyhoz; de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet.
2Kir 15:19 2Kir 15:20 Hós 7:11


14. vers

Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!


15. vers

Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei