Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!


2. vers

Megelevenít minket két nap mulva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt.
Ésa 26:19


3. vers

Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet.


4. vers

Mit cselekedjem veled Efraim? Mit cselekedjem veled Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és mint a korán múló harmat.


5. vers

Azért vertem meg a próféták által és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap.


6. vers

Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.
Ésa 1:12 Ésa 1:17 Ámós 5:21 Ámós 5:24


7. vers

De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget; ott cselekedtek hűtlenül ellenem.
1Móz 3:6 Hós 5:10 Hós 8:1


8. vers

Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.


9. vers

És miképen tolvajok leselkednek, úgy tesz a papok szövetkezete; gyilkolnak a sikemi úton; bizony, gonosz dolgokat cselekesznek.


10. vers

Rettenetes dolgokat látok Izráel házában. Ott van Efráim paráználkodása; meg van fertőztetve Izráel.


11. vers

Júda! a te számodra is készített aratást, mikor fordítok az én népemnek fogságán.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei