Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

És mondá az úr nékem: menj el újra, szeress egy asszonyt, a kit szeret az ő társa és mégis házasságtörő; a mint az Úr is szereti Izráel fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlőskalácsokat.
Hós 1:3 Jer 3:1 Jer 3:20


2. vers

És megszerzém azt magamnak tizenöt ezüstön és egy hómer árpán és egy letek árpán.


3. vers

És mondám néki: Sok ideig ülsz nálam; nem paráználkodol és nem leszel férfié; én is így leszek te irántad.


4. vers

Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nékül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül.


5. vers

Azután megtérnek Izráel fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben.
Hós 5:15 Jer 30:9 Ezék 34:23 Ezék 34:24 Ezék 34:30


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei