Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes ötödik könyve a törvény summája

27. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1. vers

Mózes pedig és Izráel vénei parancsot adának a népnek, mondván: Tartsátok meg mind e parancsolatot, a melyet én parancsolok ma néktek.


2. vers

És a mely napon általmentek a Jordánon arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy köveket állíts fel, és meszeld be azokat mészszel.
Józs 4:3 Józs 4:8


3. vers

És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét, hogy bemehess arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, a tejjel és mézzel folyó földre, a miképen megígérte néked az Úr, a te atyáidnak Istene.


4. vers

Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, a melyeket én e mai napon parancsolok néktek, az Ebál hegyén; és meszeld be azokat mészszel.
Józs 8:30 Józs 8:31


5. vers

És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, a melyeket vassal meg ne faragj.
2Móz 20:25


6. vers

Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát; és áldozzál azon egészen égőáldozatokat az Úrnak, a te Istenednek.


7. vers

Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt.
5Móz 12:12


8. vers

És írd fel a kövekre e törvénynek minden ígéjét igen világosan!


9. vers

És szóla Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izráelnek, mondván: Figyelj és hallgass Izráel! E mai napon lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé.
5Móz 26:17 5Móz 26:19


10. vers

Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései szerint, a melyeket, én parancsolok ma néked.


11. vers

És parancsola Mózes azon a napon a népnek, mondván:


12. vers

Ezek álljanak fel a népnek megáldására a Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin.
5Móz 11:29 Józs 8:33


13. vers

Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali.


14. vers

Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izráel népének felszóval:


15. vers

Átkozott az ember, a ki faragott és öntött képet csinál, útálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!


16. vers

Átkozott a ki kevésre becsüli az ő atyját vagy anyját! És mondja az egész nép: Ámen!
2Móz 21:17


17. vers

Átkozott, a ki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!


18. vers

Átkozott, a ki félrevezeti a vakot az úton! És mondja az egész nép: Ámen!
3Móz 19:14


19. vers

Átkozott, a ki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen!
2Móz 22:21


20. vers

Átkozott, a ki az ő atyjának feleségével hál, mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen!
3Móz 18:8


21. vers

Átkozott, a ki közösül valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen!
3Móz 18:23


22. vers

Átkozott, a ki az ő leánytestvérével hál, az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen!
3Móz 18:9


23. vers

Átkozott, a ki az ő napával hál! És mondja az egész nép: Ámen!


24. vers

Átkozott, a ki megöli az ő felebarátját titkon! És mondja az egész nép: Ámen!
4Móz 35:16


25. vers

Átkozott, a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!


26. vers

Átkozott, a ki meg nem tartja e törvények ígéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen!
Jer 11:3 Gal 3:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


A Szent Biblia könyvei