Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes ötödik könyve a törvény summája

14. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1. vers

Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok; ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot, a halottért,
2Móz 4:22 3Móz 19:27 3Móz 19:28


2. vers

Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, a melyek a föld színén vannak.
5Móz 4:20 5Móz 7:6


3. vers

Semmi útálatosságot meg ne egyél.


4. vers

Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek: az ökör, juh, kecske,
3Móz 11:2 3Móz 11:3


5. vers

Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.


6. vers

És mindazt az állatot, a melynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.


7. vers

De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsököt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok legyenek ezek néktek.
3Móz 11:4


8. vers

És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.


9. vers

Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben élnek: a minek úszó szárnya és pikkelye van, mind megegyétek;
3Móz 11:9


10. vers

Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek.


11. vers

Minden tiszta madarat megehettek.


12. vers

Ezek pedig, a melyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.


13. vers

A keselyű, a héja és a sólyom az ő nemével.


14. vers

Minden holló az ő nemével.


15. vers

A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.


16. vers

A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.


17. vers

A pelikán, a gém és a hattyú.


18. vers

Az eszterág és a szarka az ő nemével; a büdösbanka és a denevér.


19. vers

Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.


20. vers

Minden tiszta szárnyast megehettek.


21. vers

Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, a ki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében.
5Móz 14:2 2Móz 23:19 2Móz 34:26 4Móz 22:28


22. vers

Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, a mely a te meződön terem.
3Móz 27:30


23. vers

És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon, a helyen, a melyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben.
5Móz 12:17 5Móz 12:18


24. vers

Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tőled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened:


25. vers

Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened;


26. vers

És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe.
Mát 21:12 5Móz 12:17 5Móz 12:18


27. vers

A lévitát pedig, a ki a te kapuidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem öröksége veled.
4Móz 18:20 4Móz 18:24


28. vers

A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.


29. vers

És eljön a lévita (a kinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, a kik a te kapuidon belől vannak, és esznek és megelégesznek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, a melyet végzesz.
5Móz 28:1 Péld 11:10 Péld 11:24 Péld 11:26 Malak 3:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


A Szent Biblia könyvei