Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes ötödik könyve a törvény summája

23. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1. vers

Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe.


2. vers

A fattyú se menjen be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe.


3. vers

Az Ammoniták és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké.
1Móz 19:36 1Móz 19:38 Nehem 13:1 Nehem 13:2


4. vers

Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból; és mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged.
4Móz 22:5 4Móz 22:7


5. vers

De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.
4Móz 22:12 4Móz 22:32 4Móz 23:8 4Móz 23:10 4Móz 23:22 4Móz 23:24


6. vers

Ne keresd az ő békességöket és az ő javokat teljes életedben, soha.


7. vers

Ne útáld az Edomitát; mert atyádfia az; ne útáld az égyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földén.
1Móz 25:25 1Móz 25:26


8. vers

Az olyan fiak, a kik harmadízen születnek nékik, bemehetnek az Úrnak községébe.


9. vers

Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél minden gonosztól.
Luk 3:14


10. vers

Ha volna valaki közötted, a ki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba;
3Móz 15:1 3Móz 15:10


11. vers

És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba.


12. vers

A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda.


13. vers

És legyen ásócskád a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kivül, gödröt áss azzal és ha felkelsz, betakarhassad azt, a mi elment tőled;


14. vers

Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségedet: legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rútságot, és el ne forduljon tőled.
5Móz 20:1 3Móz 26:12


15. vers

Ne add ki a szolgát az ő urának, a ki az ő urától hozzád menekült.


16. vers

Veled lakjék, te közötted, azon a helyen, a melyet választ valamelyikben a te városaid közül, a hol néki tetszik: ne nyomorgasd őt.
2Móz 22:21


17. vers

Ne legyen felavatott paráznanő Izráel leányai közűl; se felavatott paráznaférfi ne legyen Izráel fiai közül.
1Móz 38:21 Hós 4:13 Hós 4:14


18. vers

Ne vidd be a paráznanő bérét és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminémű fogadás fejében; mert mind a kettőt útálja az Úr, a te Istened.


19. vers

A te atyádfiától ne végy kamatot: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, a mit kamatra szokás adni.
2Móz 22:25 3Móz 25:35 3Móz 25:37 Nehem 5:10 Zsolt 15:1 Zsolt 15:5


20. vers

Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.


21. vers

Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az néked.
4Móz 30:2 4Móz 30:15 Zsolt 50:14


22. vers

Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked.


23. vers

Ügyelj arra, a mi ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, a mit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek.
Préd 5:4 Préd 5:6


24. vers

Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig, de edényedbe ne rakj.


25. vers

Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe.
Mát 12:1


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


A Szent Biblia könyvei