Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes első könyve a teremtésről

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. vers

Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt.
1Móz 1:26 1Móz 9:6


2. vers

Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.
1Móz 1:27


3. vers

Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.


4. vers

És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat.
1Krón 1:1


5. vers

És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő; És meghala.


6. vers

Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst.


7. vers

És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.


8. vers

És lőn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendő; és meghala.


9. vers

Éle pedig Énós kilenczven esztendőt, és nemzé Kénánt.


10. vers

És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


11. vers

És lőn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendő; és meghala.


12. vers

Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt.


13. vers

És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.


14. vers

És lőn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendő; és meghala.


15. vers

Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet.


16. vers

És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


17. vers

És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendő; és meghala.


18. vers

Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot.


19. vers

És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.


20. vers

És lőn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendő, és meghala.


21. vers

Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht.


22. vers

És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat.
1Móz 6:9 1Móz 17:1


23. vers

És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendő.


24. vers

És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.
Zsid 11:5


25. vers

Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet.


26. vers

És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.


27. vers

És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendő; és meghala.


28. vers

Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendőt, és nemze fiat.


29. vers

És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.


30. vers

És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat.


31. vers

És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala.


32. vers

És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


A Szent Biblia könyvei