Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes első könyve a teremtésről

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. vers

E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
Zsolt 18:3 Ésa 41:10


2. vers

És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?


3. vers

És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.


4. vers

És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.


5. vers

És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Igy lészen a te magod.
Róm 4:18


6. vers

És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
Róm 4:3 Jak 2:23


7. vers

És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.


8. vers

És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?


9. vers

És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.


10. vers

Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.


11. vers

És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.


12. vers

És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá.


13. vers

És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
Csel 7:6 2Móz 12:40


14. vers

De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.
2Móz 3:22 2Móz 11:2 2Móz 11:3 2Móz 12:35 2Móz 12:36


15. vers

Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
1Móz 25:7 1Móz 25:9


16. vers

Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
2Móz 12:40


17. vers

És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.


18. vers

E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
1Móz 12:7 1Móz 13:15 1Móz 26:4 5Móz 34:4 2Krón 9:26


19. vers

A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.


20. vers

A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.


21. vers

Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


A Szent Biblia könyvei