Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A prédikátor Salamon könyve

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. vers

Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt.


2. vers

Adj részt hétnek vagy nyolcznak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre.
Zsolt 112:9


3. vers

Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre; és ha leesik a fa délre vagy északra, a mely helyre leesik a fa, ott marad.


4. vers

A ki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, nem arat.


5. vers

Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében; azonképen nem tudod az Istennek dolgát, a ki mindeneket cselekszik.


6. vers

Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind.


7. vers

Valóban, édes a világosság és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot.


8. vers

Mert ha sok esztendeig él is az ember, mindazokban örvendezzen; és megemlékezzék a setétségnek napjairól, mert az sok lesz. Valami eljövendő, mind hiábavalóság.
Préd 12:3


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


A Szent Biblia könyvei