Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

37. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1. vers

És megcsinálá Bésaléel a ládát sittim-fából; harmadfél sing a hossza, szélessége másfél sing, magassága is másfél sing.
2Móz 25:10


2. vers

És beborítá azt tiszta aranynyal, mind belől, mind kivül, és csinála reá arany pártázatot köröskörül.


3. vers

És önte annak négy arany karikát a négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.


4. vers

Csinála rúdakat is sittim-fából, és beborítá azokat aranynyal.


5. vers

És betolá a rúdakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen.


6. vers

Csinála fedelet is tiszta aranyból; harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége.
2Móz 25:17


7. vers

Csinála két Kérubot is aranyból, vert aranyból csinálá azokat, a fedél két végére.


8. vers

Az egyik Kérubot az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan; a fedélből veré ki a Kérubokat, a két végére.


9. vers

A Kérubok pedig kiterjeszték szárnyaikat felfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet, és arczaik egymással szembe valának; a fedél felé valának a Kérubok arczai.


10. vers

Megcsinálá az asztalt is sittim-fából: két sing a hossza, a szélessége egy sing, magassága másfél sing.
2Móz 25:23


11. vers

És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá köröskörül arany pártázatot.


12. vers

Csinála egy tenyérnyi széles karájt is köröskörül; és a karjához csinála arany pártázatot köröskörül.


13. vers

Azután önte hozzá négy arany karikát, és a karikákat ráilleszté a négy láb négy szegletére.


14. vers

A karikák a karáj mellett valának rúdtartókul, hogy az asztalt hordozhassák.


15. vers

Megcsinálá a rúdakat is sittim-fából, és azokat beborítá aranynyal, hogy hordozhassák az asztalt.


16. vers

Megcsinálá az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, a melyekkel italáldozatot áldoznak, tiszta aranyból.


17. vers

Megcsinálá a gyertyatartót is tiszta aranyból, vert aranyból csinálá a gyertyatartót; szára, ága, csészéi, gombjai és virágai ő magából valának.
2Móz 25:31


18. vers

És hat ág jöve ki oldalaiból; egyik oldalról is három gyertyatartó-ág, másik oldalról is három gyertyatartó-ág.


19. vers

Három mandolavirágformájú csésze vala az egyik ágon, gombbal és virággal; így a másik ágon is három mandolavirágformájú csésze vala gombbal és virággal; így vala mind a hat ágon, a melyek kijövének a gyertyatartóból.


20. vers

A gyertyatartón pedig négy mandolavirágformájú csésze vala, gombjaikkal és virágaikkal.


21. vers

És gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, és gomb vala a két ág alatt ő magából, a hat ág szerint, a mely belőle jöve ki.


22. vers

Gombjaik és ágaik belőle valának; az egész egy vert munka vala, tiszta aranyból.


23. vers

És megcsinálá hét mécsét is, és azoknak hamvvevőit és hamutartóit, tiszta aranyból.


24. vers

Egy talentom tiszta aranyból csinálá azt meg hozzá tartozó eszközeit is mind.


25. vers

Megcsinálá a füstölő oltárt is sittim-fából; hossza egy sing, szélessége is egy sing, négyszögű; magassága pedig két sing; ő magából valának szarvai.
2Móz 30:1 2Móz 30:2


26. vers

És beborítá azt tiszta aranynyal, tetejét és oldalait köröskörül, és a szarvait is; és csinála hozzá arany pártázatot köröskörül.


27. vers

És két arany karikát csinála hozzá, a pártázata alá, a két oldalán, mindkét oldalára, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozhassák azt.


28. vers

A rúdakat is sittim-fából csinálá meg, és azokat is beborítá aranynyal.


29. vers

A szent kenetnek olaját is megcsinálá, és a tiszta fűszerekből való füstölőt a kenetkészítő mestersége szerint.
2Móz 30:22 2Móz 30:25


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Szent Biblia könyvei