Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Eszter könyve

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. vers

És Ahasvérus király adót vettete a földre és a tenger szigeteire.


2. vers

Az ő erejének és hatalmának minden cselekedete pedig és Márdokeus nagy méltóságának története, a mellyel felmagasztalá őt a király, avagy nincsenek-é megírva Média és Persia királyainak évkönyveiben,


3. vers

Mert a zsidó Márdokeus második volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók között, és kedves az ő atyjafiai sokasága előtt, a ki javát keresé népének, és békességet szerze minden ivadékának.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A Szent Biblia könyvei