Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zakariás próféta könyve

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Felemelém ismét szemeimet, és ímé, láték egy férfiút és a kezében mérő-kötelet.


2. vers

És mondám: Hová megy te? És mondá nékem: Megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam: mennyi a széle és mennyi a hossza?


3. vers

És ímé, az angyal, a ki beszél vala velem, kijöve, és más angyal is kijöve eléje.


4. vers

És monda annak: Fuss, és szólj e gyermekhez, mondván: Kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt.


5. vers

Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsőítem magamat ő benne!
Ésa 4:4 Ésa 4:5


6. vers

Jaj, jaj! Fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr.


7. vers

Jaj Sion! Szabadíts ki magadat, ki Babilon leányánál lakozol.


8. vers

Mert így szól a Seregeknek Ura: Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, a kik fosztogatnak titeket, mert a ki titeket bánt, az ő szemefényét bántja.


9. vers

Mert ímé én felemelem kezemet ellenök, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött engem.


10. vers

Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom! így szól az Úr.


11. vers

És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött hozzád engem.


12. vers

És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az ő osztályrészét a szent földön, és újra magáévá fogadja Jeruzsálemet.


13. vers

Hallgasson minden test az Úr előtt: mert felkelt az ő szentséges helyéről.
Hab 2:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei