Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jeremiás siralmai

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!


2. vers

A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.


3. vers

Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.


4. vers

Vizünket pénzért iszszuk, tűzifánkat áron kapjuk.


5. vers

Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.


6. vers

Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.


7. vers

Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.


8. vers

Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökből.


9. vers

Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levő fegyver miatt.


10. vers

Bőrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától.


11. vers

Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szűzeket Júda városaiban.


12. vers

A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik.


13. vers

Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek fahordásban botlanak el.


14. vers

A vének eltüntek a kapuból, megszüntek az ifjak énekelni.


15. vers

Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk.


16. vers

Elestt a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!


17. vers

Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;


18. vers

A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!


19. vers

Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékről nemzedékre!
Zsolt 10:16 Jer 10:10


20. vers

Miért feledkezel el örökre mi rólunk? miért hagysz el minket hosszú időre?


21. vers

Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen.
Jer 31:18


22. vers

Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettéb!


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei