Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jónás próféta könyve

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel.
Mát 12:40


2. vers

És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából.


3. vers

És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat.


4. vers

Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!
Zsolt 42:8 Zsolt 88:17


5. vers

És én mondám: Elvettettem a te szemeid elől; vajha láthatnám még szentséged templomát!


6. vers

Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövődött fejemre.


7. vers

A hegyek alapjáig sülyedtem alá; bezáródtak a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem!


8. vers

Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába.


9. vers

A kik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat;


10. vers

De én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, a mit fogadtam. Az Úré a szabadítás.
Zsolt 116:17 Zsolt 116:18


11. vers

És szóla az Úr a halnak, és kiveté Jónást a szárazra.


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei