Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zakariás próféta könyve

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Majd visszatére az angyal, a ki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel.


2. vers

És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak;


3. vers

És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.


4. vers

És felelék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram?


5. vers

És felele az angyal, a ki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!


6. vers

És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
Agge 2:5


7. vers

Ki vagy te, te nagy hegy? Lapálylyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcs-követ, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá!
Dán 2:45


8. vers

És szóla hozzám az Úr, mondván:


9. vers

A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok.


10. vers

Mert a kik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az ónkövet. Hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek, a melyek átpillantják az egész földet.
Agge 2:3 Jel 5:6


11. vers

És felelék, és mondám néki: Mi ez a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán?


12. vers

És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, a melyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat?


13. vers

És szóla nékem, mondván: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!


14. vers

És mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, a kik az egész föld Ura mellett állnak.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei