Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Salamon énekek éneke

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8


1. vers

Én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek lilioma.


2. vers

Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt.


3. vers

Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek.


4. vers

Bevisz engem a borozó házba, és zászló felettem a szerelme.


5. vers

Erősítsetek engem szőlővel, üdítsetek fel engem almákkal; mert betege vagyok a szerelemnek.


6. vers

Az ő balkeze az én fejem alatt van, és jobbkezével megölel engem.
Én 8:3


7. vers

Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasira: fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, a míg akarja.
Én 3:5 Én 8:5


8. vers

Az én szerelmesemnek szavát hallom, ímé, ő jő, ugrálva a hegyeken, szökellve a halmokon!


9. vers

Hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához. Ímé, ott áll a mi falunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül,


10. vers

Szóla az én szerelmesem nékem, és monda: kelj fel én mátkám, és szépem, és jöszte.


11. vers

Mert ímé a tél elmult, az eső elmult, elment.


12. vers

Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerliczének szava hallatik a mi földünkön.


13. vers

A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jóillatot adnak; kelj fel én mátkám, én szépem, és jőjj hozzám!


14. vers

Én galambom, a kősziklának hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg nékem a te orczádat, hadd halljam a te szódat; mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes!


15. vers

Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, a kik a szőlőket elpusztítják; mert a mi szőlőink virágban vannak.


16. vers

Az én szerelmesem enyém, és én az övé, a ki a liliomok közt legeltet.
Én 7:10 Én 7:11


17. vers

Míglen meghűsül a nap és az árnyékok elmúlnak: térj meg és légy hasonló, én szerelmesem, az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához a Béther hegyein.
Én 4:6


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8


A Szent Biblia könyvei