Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

30. zsoltár1. vers

Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.


2. vers

Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
2Sám 5:11


3. vers

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!


4. vers

Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.
Zsolt 116:3 Zsolt 116:4 Zsolt 18:17 Zsolt 18:20


5. vers

Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét.
Zsolt 97:12


6. vers

Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
Ésa 54:7


7. vers

Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.


8. vers

Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.
2Sám 5:10 2Sám 5:12 Zsolt 104:29


9. vers

Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!


10. vers

Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
Zsolt 6:5 Zsolt 6:6 Zsolt 115:17


11. vers

Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!


12. vers

Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
2Sám 15:30 Zsolt 18:44 Zsolt 18:50


13. vers

Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.A Szent Biblia könyvei