Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Zsoltárok könyve

122. zsoltár1. vers

Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!
Zsolt 84:3


2. vers

Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem!


3. vers

Jeruzsálem te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város!
Zsolt 48:2 Zsolt 48:4 Zsolt 48:12 Zsolt 48:13


4. vers

A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére.
5Móz 16:16 5Móz 16:17 Zsolt 132:12 Zsolt 132:13


5. vers

Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei.
2Sám 5:6 2Sám 5:9


6. vers

Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
2Krón 6:6


7. vers

Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.


8. vers

Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!


9. vers

Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked!
Zsolt 132:12 Zsolt 132:13 2Krón 6:6A Szent Biblia könyvei